.::Smoke on the Water::. 2010-09-17


Buvę / Old Events

Moderatoriai: mFungus, Xynus

Vartotojo avataras

Advanced user
Advanced user

Pranešimai: 411

Užsiregistravo: 06 Bal 2006 07:41 am

Miestas: Vilnius

Standartinė 17 Rgs 2010 01:28 pm

Lauri, nieko panasaus - turi flajke, is tos laimes ir garbes primoki petaka :D

rimtas klausimas, koks line-up'as, mean grojimo laikai?
Vartotojo avataras

Advanced user
Advanced user

Pranešimai: 303

Užsiregistravo: 15 Bal 2006 07:27 pm

Miestas: Vilnius

Standartinė 17 Rgs 2010 02:22 pm

Xynus rašė:Lauri, nieko panasaus - turi flajke, is tos laimes ir garbes primoki petaka :D


na tame logikos irgi yra : flaike tikrai grazi, be to kiek $ kainuoka kruva tokiu isspausdint; ir ne paslaptis kad daznia(usia)i tokie dalykai ne pagal paskirti panaudojami, visokie gilziukai plashchadkos :drunken: reiktu duokle ju kurejams irgi atiduot :flower:
http://www.myspace.com/dj.atman
http://www.swamptales.org/
--------------------------------------
I am the darkness that is the light and the stillness that is the dancing
Vartotojo avataras

blabbermouth
blabbermouth

Pranešimai: 1230

Užsiregistravo: 07 Rgp 2006 09:18 am

Miestas: Vilnius

Standartinė 18 Rgs 2010 01:12 pm

na tai kaip pobuvis? :)
Vartotojo avataras

Intermediat user
Intermediat user

Pranešimai: 55

Užsiregistravo: 12 Kov 2010 07:45 pm

Standartinė 18 Rgs 2010 07:10 pm

labai geras tûsas buvo :cheers:
viskas tikrai èiki-piki. þmoniø nei per daug nei per maþai, dekoracijos labai skoningai parinktos, iðpuoðta visa erdvë, garso aparatûra be priekaiðtø (na gal nebent kai kurie diskþokëjai grojo pernelyg garsiai ir tas tikrai sux, nes kad ir kokia gera muzika bebûtø - jei ji drasko ausis, tenka tiesiog pasiðalint.. :cheese: )

ðiaip organizatoriø galiu tik pagirti ir pasveikinti su geru indoorø sezono atidarymu :flower:
beje, tikrai neblogai parinktas ir suderintas lainupas.
gaila neteko iðgirst viso Adomo LIVE seto, nes buvo tikrai vienas geriausiø atlikëjø, bent jau mano nuomone.
taipogi labai ádomus netikëtumas buvo Tarantino su savo special surprise dj set - pataðkë normaliai :bounce: ypaè tas minimal tech housas su geru psychedelic prieskoniu, po to gido irgi graþiai uþvyniojo panaðø stiliukà. þodþiu tikrai spalvingas renginys :colors:
aèiû karlito :wav:
keep on goin' :thumbleft:

p.s.
turint omeny kad dël tam tikrø objektyviø prieþasèiø - t.y. þmoniø skaièiaus, nepasirodanèiø atlikëjø, techniniø nesklandumø ir pan. - vakarëliai baigiasi daug anksèiau nei planuota, gal tiesiog paprasèiau ne(si)balamûtint ir skelbt tik tûso pradþià :clown:
ॐ So' ham... ॐ

Registered user
Registered  user

Pranešimai: 14

Užsiregistravo: 25 Rgp 2010 05:16 pm

Standartinė 19 Rgs 2010 05:31 pm

asesu rašė:
ðiaip organizatoriø galiu tik pagirti ir pasveikinti su geru indoorø sezono atidarymu :flower:

SYNTHESIA 48 ceche sezonà atidarë pirmesni :) Þmoniø tai nemaþai buvo, tik puikiai visi tilpo, nes lauke pusæ tûso vyko :)
Vartotojo avataras

Advanced user
Advanced user

Pranešimai: 397

Užsiregistravo: 03 Rgs 2006 01:23 pm

Miestas: Vilnius

Standartinė 25 Rgs 2010 01:03 pm

High-End rašė:
asesu rašė:
šiaip organizatorių galiu tik pagirti ir pasveikinti su geru indoorų sezono atidarymu :flower:

SYNTHESIA 48 ceche sezoną atidarė pirmesni :) Žmonių tai nemažai buvo, tik puikiai visi tilpo, nes lauke pusę tūso vyko :)

o gal zmones neuszskaite to kaip atidarymo?:)
Jus irgi girdit tuos balsus?


http://www.myspace.com/rehorakhty
Vartotojo avataras

Registered user
Registered  user

Pranešimai: 9

Užsiregistravo: 28 Bal 2010 10:44 pm

Standartinė 26 Rgs 2010 02:17 pm

neatsibodo?:)
Vartotojo avataras

Intermediat user
Intermediat user

Pranešimai: 55

Užsiregistravo: 12 Kov 2010 07:45 pm

Standartinė 27 Rgs 2010 11:10 pm

nu að raðydamas net pamirðau kad prieð tai kaþkokia gi sinestezija ten buvo.. dël to ir neuþskaitëm :flower:

ir iðvyso, kas ti per indoors, kai pûsë tûso lauke vykst? :compress:
ॐ So' ham... ॐ

Registered user
Registered  user

Pranešimai: 14

Užsiregistravo: 25 Rgp 2010 05:16 pm

Standartinė 27 Rgs 2010 11:24 pm

asesu rašė:nu að raðydamas net pamirðau kad prieð tai kaþkokia gi sinestezija ten buvo.. dël to ir neuþskaitëm :flower:

ir iðvyso, kas ti per indoors, kai pûsë tûso lauke vykst? :compress:


Tai að èia apie smoke on the water raðiau, kad pusë tûso lauke vyksta. Bet ir gerai - geras oras buvo, hebra arielkà lauke gërë, tai èia dalis linksmybiø.

O tu paklausk, kas èia per festivalis, kai ið palapiniø miestelio nesugebi iðsikrapðtyti, o pinigus tai sumokëjai :D Na èia hiperbolizuoju, bet bûna visaip :)
Vartotojo avataras

Advanced user
Advanced user

Pranešimai: 206

Užsiregistravo: 06 Bal 2006 12:41 pm

Miestas: Vilnius

Standartinė 12 Vas 2011 02:17 pm

Re: .::Smoke on the Water::. 2010-09-17

Pasinaudojai laiko mašina ?
Vartotojo avataras

Intermediat user
Intermediat user

Pranešimai: 139

Užsiregistravo: 25 Spa 2006 12:40 pm

Miestas: cepkeliai

Standartinė 13 Vas 2011 02:21 am

Re: .::Smoke on the Water::. 2010-09-17

intelektualusis spamas
Ankstesnis

Grįžti į Renginių Archyvas / Events Archive

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware.
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007