Standartinė 05 Geg 2010 10:27 pm

bananoidas rašė:Að nesuprantu, kodël tau dabartinis variantas blogas?
Viskas gi tvarkingai padaryta, graþus saitas, tvarkingas forumas.
Neþinau ko tau èia trûksta :)


Evoliucijos