Netikėtumų kupina paslaptingoji Tundra - ten, kur kipšų klegesiu alsuojančios nakties verpetai rytinėj pievoj su rasa ištirps..
..Plynėj Ąžuolų Šventų vėl visos Pilys susijungs trims taikioms šokių ir muzikos paroms.


p.s. Daugiau tau papasakos kelrodės žvaigždės mirgančios aukščiau.